Erasmus+ 2015/16 – ostatni dzwonek czyli jak wyjechać na wymianę krok po kroku

 

Każdego roku ponad 200 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bierze udział w programach międzynarodowych wymian studenckich typu Erasmus. Liczba ta z pewnością byłaby większa, gdyby wszyscy zainteresowani wiedzieli, jak pomyślnie przebrnąć przez proces rekrutacyjny. W dzisiejszym artykule chcę krok po kroku wytłumaczyć Wam co, gdzie, kiedy i jak.

ETAP I – Kwalifikacja językowa

Wbrew pozorom to właśnie tutaj większość studentów polega w staraniu się o udział w programie i to nie z powodu nieznajomości języka a zwyczajnego „gapiostwa”. STUDENCIE PAMIĘTAJ, aby do 8 stycznia 2015 roku zarejestrować się na egzamin językowy na stronie http://sjo2.uek.krakow.pl/site/stypendia/grupy/id/106 Jesteś zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z języka, w którym będziesz studiował za granicą. Można przystąpić do egzaminu z dwóch języków, przy czym może to być tylko angielski + drugi język, bowiem egzaminy z języków włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego odbywają się w tym samym czasie. Poziom testu to B2, osoby które podchodziły do kwalifikacji rok temu, nie muszę brać w niej udziału ponownie. Egzamin z języka angielskiego – 13 stycznia 2015, pozostałe języki – 14 stycznia 2015. UWAGA: niektóre uczelnie wymagają posiadania certyfikatów zewnętrznych (np. TELC, TOEFL, CAE, CPE). W takim przypadku, oprócz kwalifikacji językowej prowadzonej na UEK, student zobowiązany jest do dostarczenia kopi wymaganego certyfikatu z kompletem dokumentów do BPZ. Wymagania dotyczące certyfikatów są opublikowane na stronie BPZ UEK przy wykazie uczelni partnerskich http://www.bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html

ETAP II – Aplikacja on-line i składanie dokumentów

W terminie 2 – 30 stycznia 2015 na stronie www.bpz.uek.krakow.pl -> „News” dostępna będzie aplikacja on-line, w której student dokonuje wyboru 8 uczelni wg. preferencji. Czyli na pierwszym miejscu wybieramy najbardziej pożądaną uczelnię, a na ostatnim tę najmniej. Czym kierować się przy wyborze uczelni? Przede wszystkim zgodnością programu oferowanego przez uczelnię partnerską z tym, który realizujemy w Polsce. Z tym, że nie chodzi o nazwę kierunku a o poszczególne przedmioty i uzyskiwane w trakcie jego realizacji efekty kształcenia. Czyli:

1) wchodzimy na stronę http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania/ksztalcenie/plany-studiow.html i odszukujemy aktualny program studiów dla naszego kierunku, wypisujemy przedmioty, które będą realizowane w semestrze na który chcemy wyjechać za granicę,

2) odwiedzamy strony internetowe interesujących nas uczelni partnerskich, odnajdujemy katalog oferowanych przedmiotów wraz z opisem i próbujemy znaleźć jak najwięcej pasujących do siebie przedmiotów (nie sugerując się nazwę a opisem przedmiotu!).

Oglądając katalog uczelni zauważysz, że niektóre uczelnie mają także określony poziom studiów (licencjat, magister, doktorat). Teoretycznie, powinniśmy aplikować tylko na uczelnie, oferujące edukację na poziomie na którym aktualnie się znajdujemy. Niemniej jednak, przy uzasadnionym przypadku od tej reguły są odstępstwa.

Warto także zwrócić uwagę na koszty utrzymania w poszczególnych krajach oraz miastach. Przykładowo, koszty utrzymania w Norwegii są znacznie wyższe niż w Bułgarii oraz znacznie wyższe w Paryżu niż np. w Rennes.

Kiedy aplikacja jest już wypełniona, należy ją wydrukować, podpisać i wraz z wymienionymi poniżej dokumentami dostarczyć do BPZ UEK (Kampus UEK, budynek Stróżówka) do dnia 30 stycznia 2015:

– średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów (pobieramy ją w dziekanacie),

– CV w języku obcy (języku studiowania za granicą),

– 2 podpisane zdjęcia (legitymacyjne lub paszportowe),

– kopię certyfikatu językowego (jeśli posiadamy),

– opcjonalnie kopie zaświadczeń, na podstawie których uzyskamy dodatkowe punkty (działalność w kołach i organizacjach studenckich, wolontariat, promocja uczelni itd.).

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie http://bpz.uek.krakow.pl/files/document/154/Regulamin%20rekrutacji_2015_2016.pdf

            STUDENCIE PAMIETAJ, aby nie zostawiać formalności na ostatnią chwilę! Znamy wiele smutnych przypadków, kiedy student postanowił załatwić wszystkie dokumenty ostatniego dnia rekrutacji i nie zdążył…

Następnie musimy przetrwać kilka tygodni nerwowego oczekiwania, gdyż wyniki publikowane są zazwyczaj w okolicach marca. Kiedy dostaniemy informację o zakwalifikowaniu są na uczelnię, mamy tydzień czasu aby potwierdzić chęć udziału w wymianie. Jeśli student potwierdzi udział, a później zrezygnuje z nieuzasadnionego powodu, może to się wiązać z konsekwencjami (np. brak możliwości ubiegania się o wyjazdy zagraniczne w przyszłości).

Po kilku tygodniach studenci otrzymują informację o przyznanym grancie (tylko w programach, które oferuję wsparcie finansowe). Teoretycznie, nie każdy zakwalifikowany do programu Erasmus+ otrzymuje grant. Z doświadczenia wiemy jednak, że zdecydowana większość studentów wsparcie finansowe otrzymuje (w poprzedniej rekrutacji otrzymali je wszyscy wyjeżdżający). Stawki finansowe w programie Erasmus+ przedstawia poniższa tabelka:

lc1

STUDENCIE PAMIĘTAJ, wyjeżdżając na wymianę nie tracisz prawa do otrzymywania pozostałych świadczeń finansowych, czyli wciąż możesz pobierać wszystkie stypendia, do których jesteś uprawniony. Dodatkowo ramach programu Erasmus+ wszystkie osoby pobierające stypendium socjalne otrzymują dodatkowe 200 euro miesięcznie.

Osobom, które z różnych powodów nie wezmą udziału w bieżącej rekrutacji pozostaje rekrutacja uzupełniająca, która będzie miała miejsce w maju. Wtedy jednak wybór uczelni będzie ograniczony a wyjazd możliwy jedynie w semestrze letnim.

Trudno w jednej publikacji poruszyć wszystkie wątki związane z wyjazdami zagranicznymi, dlatego w razie pytań zapraszam do kontaktu drogą mailową (adres poniżej). Mam jednak nadzieję, że opracowany artykuł okaże się pomocny dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programach wymiany zagranicznej. Osobiście, jako dwukrotny uczestnik programu Erasmus, gorąco zachęcam do wyjazdu, bowiem jest to fantastyczna przygoda i doświadczenie, które wzbogaci nie tylko Waszą wiedzę czy CV ale przede wszystkim osobowość i poszerzy horyzonty.

Powodzenia!

Karol Peszko

Education Officer ESN UEK

erasmus.uek@esn.pl

Education Officer ESN UEK, Karol Peszko

Education Officer ESN UEK, Karol Peszko

Air Maxnike zoom kd easter images funny quotes birthday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

Twój email nie zostanie opublikowany na stronie.