ExchangeAbility

ExchangeAbility jest projektem Erasmus Student Network, którego głównym celem jest promowanie mobilności wśród studentów niepełnosprawnych, a także działanie na rzecz dostępnej dla wszystkich oferty edukacyjnej proponowanej przez ośrodki szkolnictwa wyższego. Więcej o projekcie na stronie ExchangeAbility.

Erasmus+ będący kombinacją wszystkich poprzednich programów wymian, oferuje młodym osobom niepełnosprawnym dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z określonej niepełnosprawności. Oto droga krok po kroku, jak wyjechać na wymianę, jeśli jesteś studentem z orzeczoną niepełnosprawnością:

1) Wybór kraju, miasta oraz uczelni
Pierwszy a zarazem najtrudniejszy krok dla osoby chcącej studiować za granicą. Wybierając uczelnię, upewnij się, że współpracuje ona z naszą Alma Mater i jest przystosowana dla studenta niepełnosprawnego. W podjęciu decyzji pomóc może ci wyszukiwarka uczelni przygotowana przez UEKowe Biuro Programów Zagranicznych.

2) Rejestracja i kwalifikacja językowa
Osoba zainteresowana wyjazdem na wymianę powinna od pierwszych dni listopada śledzić informacje dodawane przez Studium Języków Obcych w zakładce ‘Stypendia’. Na podanej stronie ogłaszane są terminy przeprowadzanych egzaminów językowych.

3) Aplikacja on-line, składanie dokumentów oraz ubieganie się o dodatkowe wsparcie finansowe
Mając już listę wymarzonych uczelni i napisany egzamin językowy czekasz na sygnał, by wypełnić aplikację on-line i złożyć niezbędne dokumenty (patrz poniżej). Zazwyczaj jest to styczeń. Zanim skompletujesz potrzebne papierki, udaj się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (Pawilon D, wchodząc pierwsze drzwi po lewo) i poproś pracowników biura o pomoc w obliczeniu kosztów rzeczywistych wynikających z twoich specjalnych potrzeb. Koszty te będą musiały być udokumentowane dowodami zakupu i rozliczane po powrocie na „Karcie rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”.

Komplet dokumentów:
• Wydrukowana i podpisana aplikacja (uprzednio wypełniona on-line)
• Średnia ocen (za cały dotychczasowy okres)
• CV w języku obcym (języku studiowania za granicą)
• Kopia certyfikatu językowego (w miarę posiadania, drugą kopię należy złożyć w SJO w I połowie grudnia br)
• Kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzające udział w zajęciach z języków obcych, doświadczenie zagraniczne, dodatkowa działalność (np. wolontariacka, etc.) → zaświadczenie o działalności należy składać do Parlamentu Studenckiego
• Orzeczenie stopnia niepełnosprawności

Pomocne w rekrutacji:
• Spotkania informacyjne organizowane przez Biuro Programów Zagranicznych
• Mapa uczelni ze stopniem przystosowania dla studentów z niepełnosprawnościami (exchangeability.esn.org)
• Relacje z wyjazdów przedstawione na Blogu ESN UEK
• Spotkania z uczestnikami programu Erasmus+ w ramach projektu ESN UEK – Re-Erasmus

Sneakers Ash Shoes/Nike_7_1