Żegnaj Polsko, witajcie Hawaje!

[English]

Farewell Party 2013

SAM_4520

To prawda stara jak świat, wszystkim doskonale znana – to co dobre, szybko się kończy… Tak też pobyt Erasmusów, którzy byli z nami w czasie tego roku dobiega końca. Jednak nie ma się co smucić- trzeba się bawić! Dlatego 14 czerwca (piątek) zaprosiliśmy wszystkich zmęczonych sesją, nauką, potrzebujących solidnego ładunku pozytywnej energii na jedyną taką imprezę- Farewell Party 2013! Co się działo? Prościej byłoby napisać co się tam NIE DZIAŁO! Jeśli jednak nie mogliście pojawić się w piątek lub jeśli nie pamiętacie- krótkie sprawozdanie z wydarzenia.

farewell 873 Continue reading

Goodbye Poland – Welcome to Hawaii!

[polski]

Farewell Party 2013
SAM_4520

This is true as old as the world, well known to everyone that good things come to an end … so Erasmus students’ stay, who were with us during the year it’s going to end. However, we couldn’t be sad-you need to have fun! Therefore, June 14 (Friday) we invited all tired of the session, need a solid load of positive energy in the only such event-Farewell Party 2013! It will be easier to tell you what didn’t happen there! However, if you couldn’t come on Friday or if you don’t remember-a brief report of the event.

farewell 873 Continue reading