BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

O uczelni

Bern University jest przytulną i bardzo kameralną uczelnią. Zajęcia danego wydziału zwykle odbywają się w jednym budynku. Jak na Szwajcarię przystało uczelnia jest świetnie zorganizowana. Studenci zagraniczni nie mają problemów z uzyskaniem wszystkich potrzebnych informacji.

Jest to Fachhochschule (wyższa szkołą zawodowa), więc zajęcia są bardzo ciekawe i praktyczne. Pozwalają studentowi na rozwój przy pomocy analizy przypadków, przygotowania projektów i prezentacji.

Wykładowcy są bardzo zaangażowani w swoją pracę i podchodzą do każdego indywidualnie. Egzaminy są dość trudne i warto uczyć się systematycznie. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Przedmioty możemy wybrać w języku angielskim lub niemieckim. Ponadto istnieje możliwość mieszania kursów.

Uniwersytet organizuje dla zagranicznych studentów Orientation Week. Członkowie International Office proponują zwiedzanie miasta, imprezy i udzielają informacji o uczelni.

4

Continue reading