Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza proces rekrutacji różni się w zależności od wydziału – łączy je rejestracja na USOS.

1: Na wszystkich wydziałach należy zacząć od wypełnienia ankiety rekrutacyjnej w USOS.

2: Życiorys oraz list motywacyjny.

3: Na części z wydziałów odbywają się potem rozmowy w języku polskim, a na innych tylko w języku angielskim (bądź innym obcym, jeśli uczelnia wymaga znajomości języka ojczystego w danym kraju). Te wydziały, które mają rozmowę w języku obcym najczęściej nie wymagają już testów językowych. Na pozostałych odbywają się właśnie takie testy.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku

1: Learning Agreement before mobility wypełniane jest dopiero po uzyskaniu grantu i zgody na wyjazd.

Biuro wymian

Grupa dla studentów wyjeżdżających

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni