Politechnika Poznańska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji u koordynatora wydziałowego.
  2. Zgoda na wyjazd ze strony uczelni wysyłającej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Uzyskanie zgody oraz rejestracja na uczelni przyjmującej.
  2. Wypełnienie Learning Agreement i uzyskanie podpisów.
  3. Zdanie testu językowego.
  4. Podpisanie umowy finansowej.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Grupa studentów wyjeżdżających

Erasmus Student Network na uczelni