Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Kwalifikacja wydziałowa (rekrutacja za pomocą systemu USOSweb):
– sporządzenie listy kandydatów wyrażających chęć wyjazdu
– przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez koordynatora wydziałowego oraz Dziekana

2. Po zakończonej rekrutacji student jest zobowiązany dostarczyć formularz zgłoszeniowy wydrukowany z systemu USOSweb do koordynatora wydziałowego. Kwalifikacja wydziałowa trwa od października do 15 marca każdego roku akademickiego.

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:
– ukończony pierwszy rok studiów I stopnia
– praktyczna znajomość języka obcego kraju, do którego planowany jest wyjazd na poziomie B2
– średnia ocen (określona przez Twój wydział)
– zapoznanie się z  regulaminem uczestnictwa
– dodatkowe kryteria: aktywność na uczelni – działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni