Politechnika Śląska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Aplikacja przez system outgoing.polsl.pl.

2. Załadowanie niezbędnych dokumentów:
– transkrypt ocen (średnia 4.0 lub więcej)
– dokument poświadczający znajomość angielskiego (lub innego języka obcego) na poziomie B2 lub wyżej
– wypełniony dokument Student Application Form
– wstępne wypełniony Learning Agreement

3. Wybór uczelni goszczącej w systemie.

4. Weryfikacja aplikacji przez koordynatora wydziałowego i decyzja.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku:

1. Decyzja o przyznaniu stypendium i jego wysokości przez Mobility Office.

2. Przekazanie danych do konta bankowego przez uczestnika.

3. Przekazanie przez uczestnika zaświadczenia o posiadanym ubezpieczenia na terenie kraju wymiany.

4. Test językowy.

5. Wyjazd na wymianę.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów 12, 34

Erasmus Student Network na uczelni