Politechnika Gdańska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

 

 1. Wysłanie aplikacji rekrutacyjnej, która zostaje wygenerowana poprzez portal studenta. Wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji takich jak: dane personalne, uczelnia docelowa, języki obce, kryteria dodatkowe (takie jak działalność w organizacji).
 2. Rozmowa z koordynatorem

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

 1. Kontakt uczelni docelowej ze studentem – możliwość uzyskania od niej pomocy w wypełnianiu Learning Agreement
 2. Dostarczenie do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej dokumentów:
  – Learning Agreement od uczelni partnerskiej,
  – ubezpieczenie,
  – karta informacyjna (z podaniem numeru konta w walucie EUR),
  – karta przebieg studiów,
  – wniosek o wyjazd i podanie ECTS (w sytuacji, gdy osoba wyjeżdża na rok i chciałaby, żeby przedmioty były rozliczona jako cały rok akademicki zamiast systemu semestralnego).

Dodatkowo trzeba podpisać umowę na wyjazd (umowa finansowa) oraz wykonać test językowy.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów 1234

Erasmus Student Network na uczelni