Politechnika Rzeszowska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Złożenie do Działu Współpracy Międzynarodowej podania (dostępnego na stronie Internetowej DWM lub w ich biurze), w którym znajduje się imię i nazwisko osoby chętnej na wyjazd, wybrana uczelnia, średnia z ostatniego semestru oraz całego toku studiów (jeśli podanie składane jest na pierwszym semestrze studiów magisterskich brana jest średnia z ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia oraz z całego toku studiów I stopnia). Średnią wpisują pracownicy z Dziekanatu wraz z pieczątką. Na podaniu musi być również zgoda dziekana na wyjazd oraz informacja czy student pobiera stypendium socjalne.

2. Po złożeniu podania około 2 tygodnie później odbywa się ustny egzamin z języka angielskiego. Student podczas niego wysłuchuje jeden raz nagrania, czyta tekst, ma również za zadanie przedstawić się i wyrazić swoje zdanie na zadany temat oraz streścić przeczytany i wysłuchany tekst.

3. Około tydzień po egzaminie student dostaje informację czy dostał się na wybraną uczelnię – jeśli nie, może wybrać inną spośród tych na których zostały wolne miejsca.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku:

1. Po wybraniu uczelni student uzupełnia Learning Agreement, który składa do podpisu Dziekanowi swojego wydziału oraz do Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie podpisuje go osoba odpowiedzialna.

2. Następne kroki zależą od poszczególnej uczelni przyjmującej. Po otrzymaniu listu akceptacyjnego przed wyjazdem podpisywana jest umowa z uczelnią wysyłającą.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Wzory uzupełnionych dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni