Uniwersytet SWPS

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Wybór trzech uczelni z listy uczelni partnerskich
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie uczelni
  3. Zebranie koniecznych dokumentów – w tym wypadku europass
  4. Zaświadczenie o znajomości języka (od B1 do C2) w zależności od wymagań uczelni
  5. Zebranie pozostałych dokumentów

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

  1. Podtrzymać kontakt z uczelnią przyjmującą przez biuro wymiany
  2. Akceptacja lub odmowa od uczelni przyjmującej

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network uczelni