Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

 1. Złożenie aplikacji online przez studentów z wyjątkiem studentów studiów doktoranckich – oni składają podanie w wersji papierowej*
 2. Złożenie w Centrum Programów Zagranicznych:
  – Formularz kontaktowy,
  – Wniosek – skierowanie na wyjazd za granicę,
  – Learning Agreement,
  – Zobowiązanie studenta,
  – Letter of Acceptance
  – Obowiązkowe ubezpieczenie
 3. Odbiór zaakceptowanych dokumentów i zaniesienie ich do Dziekanatu Studium Licencjackiego lub Magisterskiego

*Aplikować można o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca tylko na ich faktycznym poziomie studiów i zgodnie z posiadanymi kompetencjami językowymi. Należy rozsądnie wybrać uczelnie, ponieważ zamiana kolejności czy preferencji nie będzie potem możliwa na żadnym z etapów kwalifikacji. Radzimy również, aby wykorzystać możliwość wyboru 16 uczelni, ponieważ zwiększa to szansę otrzymania przydziału.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Preliminarz stypendysty

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów 1, 2, 3, 4, 5

Erasmus Student Network uczelni