Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla wydziału, przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.

2. Wybranie uczelni, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta w SGGW.

3. Egzamin z języka obcego.

4. Weryfikacja list studentów.

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Grupa studentów wyjeżdżających

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network uczelni