Politechnika Warszawska

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Złożenie wniosku w systemie USSOS i zaznaczenie w nim preferencji odnośnie miejsca wyjazdu i okresu mobilności
  2. Rozpatrzenie wniosków przez koordynatora wydziałowego – pod uwagę brana jest średnia ocen i działalność na uczelni
  3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych przez koordynatora*

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku

  1. Nominacja zakwalifikowanych do CWM

*Istnieje możliwość odwołania się od listy

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Preliminarz stypendysty

Grupa dla wyjeżdżających na Erasmusa

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów 1, 2

Erasmus Student Network uczelni