Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Rekrutacja polega na złożeniu wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie:
– wyciąg średniej z dziekanatu – musi wynosić ponad 3,5
– list motywacyjny
– certyfikat językowy / zaświadczenie z centrum języków obcych na UMCS o znajomości danego języka)

2. Kolejnym krokiem jest rozmowa rekrutacyjna z koordynatorem i prodziekanem w obecności studenta z Samorządu.

Każdy wydział posiada inna listę umów bilateralnych

Biuro Wymian

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network na uczelni