Uniwersytet Łódzki

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

  1. Złożenie wniosku zgłoszeniowego przez USOS
  2. Rozmowa rekrutacyjna na wydziałach z koordynatorami wyjazdu

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku

  1. Wypełnienie odpowiedniej zakładki w USOSie przez kandydata wraz z koordynatorem
  2. Wydrukowanie zgłoszenia kandydata na wyjazd po finalnym zaakceptowaniu kandydata
  3. Zaniesienie dokumentu do Koordynatora Wydziałowego wraz ze zdjęciem legitymacyjnym i innymi dokumentami opisanymi w zasadach rekrutacji
  4. Podpisanie i dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą.

* Każdy student jest zobowiązany do bezwzględnego wypełnienia testu znajomości językowej w systemie

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory dokumentów

Erasmus Student Network uczelni