Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyjazd na Erasmusa krok po kroku

1. Wypełnienie formularza online, złożenie wydrukowanego formularza do dziekanatu wraz z innymi dokumentami.

Potrzebne dokumenty zależne są od wydziału, mogą to być: certyfikaty, wykaz zaliczeń, dowód odbytych praktyk, list motywacyjny, zgoda promotora na wyjazd (jeśli dotyczy).

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku:

  1. Spotkanie organizowane przez DWM;
  2. Komplementowanie dokumentów: Learning Agreement, podanie o Indywidualny Program Studiów, zgoda rektora na wyjazd;
  3. Wypełnienie tekstu z języka angielskiego.

Preliminarz stypendysty dostępny do pobrania po zalogowaniu na USOSie uczelni

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Wzory wypełnionych dokumentów

Lista koordynatorów wydziałowych

Erasmus Student Network uczelni