Politechnika Wrocławska

Wyjazd na erasmusa Krok po kroku

 1. Wybór uczelni partnerskich (max 3) w preferowanej kolejności wyboru.
 2. Złożenie do koordynatorów wydziałowych wymaganych dokumentów (zaświadczenie o średniej ocen, potwierdzenie znajomości języka obcego, ewentualnie dodatkowe dokumenty wymagane na konkretnym wydziale). Osoby nieposiadające certyfikatu z języka obcego lub zaliczonego lektoratu muszą wziąć udział w egzaminie językowym.
 3. Ogłoszenie przez koordynatorów wydziałowych list podstawowych oraz rezerwowych.
 4. Wybór przedmiotów realizowanych na uczelni partnerskiej i wypełnienie Learning Agreement po konsultacji z koordynatorem wydziałowym.
 5. Rejestracja na stronie www.registration.pwr.edu.pl i wypełnienie danych osobowych oraz Learning Agreement w wersji online.
 6. Złożenie do DSM dokumentów aplikacyjnych na uczelnię (Application Form, Learning Agreement, potwierdzenie znajomości języka obcego), na którą student został zakwalifikowany.
 7. Wysłanie (przez studenta) na uczelnię partnerską wszystkich przez nią wymaganych dokumentów.
 8. Uzyskanie akceptacji uczelni partnerskiej.
 9. Podpisanie umowy finansowej (wymagane: Acceptance Letter, zgoda Dziekana na wyjazd, oświadczenie z numerem konta bankowego, zgłoszenie danych osobowych).
 10. Uzyskanie wymaganych ubezpieczeń (EKUZ, NNW, KL).
 11. Stały kontakt z uczelnią partnerską co do szczegółów wyjazdu.

 

Biuro Wymian

Umowy bilateralne

Preliminarz stypendysty

Lista koordynatorów wydziałowych

Wzory uzupełnionych dokumentów

ESN uczelni